Vyhledávání

Aktuální informace - detail

 • Milí Lomáci aneb z kdysi „rudého“ Lomu „totální Schwarzstadt“, díl XXV. (03.11.2018)

  Zdroj: lomská realita, vlastní zpráva

  Když jsem jako pravidelný přespolní účastník publikoval zatím poslední XXIV. díl volných reportáží ze zasedání Zastupitelstva města Lomu (bylo to ze 6. zasedání konaného v listopadu 2015, publikováno již 1. 12. 2015), rozhodl jsem se, že již ztrácet čas s praktikami vedení města Lom není třeba. Zejména když se již chystala „kolaborace“ části dosud deklarované „opozice“ zastupitelů ČSSD, aby nakonec byla ve druhé části volebního období 2014 až 2018 součástí vedení města, resp. součástí rady, která nijak nevadila, protože rozhodovací kvórum bylo stejně v rukou základní koalice Severočeši.cz, ODS a v ZmL hlasem J. Nétka za KSČM.

  Šlo skutečně o ztrátu času, protože hroší kůže vedení města Lomu byla snad ještě tlustší než ta skutečného hrocha a na faktická pravidelná upozorňování v jednotlivých dílech seriálu Milí Lomáci… o porušování zákona o obcích nebrala zřetel. Starostka „jela“ dle svého, zákony nezákony, slušnost neslušnost.

  Své rozhodnutí jsem musel nyní porušit a seriál obnovit. Určitě ne proto, abych uspokojil netrpělivost a zvědavost těch z lomské radnice, z jejichž internetového připojení se neustále slídí v bezpočtu vstupů na web hnutí OMMO či balin.cz, zda tam již něco o ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Lomu (dále jen ZmL) již konečně je. Jistě ne proto, aby se poučili, co opět „zmrvili“, co porušili, jak jednání viděl „přespolňák“, ale proto, že, jak říkával J. Werich –„s hloupostí se nedá vyhrát, ale to neznamená, že se s ní má přestat bojovat“.

  Ano, ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání ZmL. Historickou šanci pro z voleb vzešlou opozici poslat „černý klan do pryč“ a zbavit město Lom vlády strachu, nerovného přístupu k jeho občanům, se podařilo ustát. Ustát, a jak jinak než opět díky oportunistické ČSSD. Ale neházel bych to na celou ČSSD, která je zmítána řadou vnitřních krizí a ztrátou důvěry občanů, nýbrž na ty, co ji v Lomu reprezentují. OMMO naopak ustálo ztrátu jednoho kandidáta jeho jistě „nevynuceně dobrovolným“ odchodem z kandidátky i pokusy po volbách „koupit“ si loajalitu zvoleného Bc. M. Dancsa nabídkou „lukrativního“ místa v koalici, což se rovněž nevědomky potvrdilo ve vystoupeních hned tří nyní již radních za S.cz, ODS a ČSSD. Slova všech tří (Schwarz, Barák a Lafek) byla vskutku až dojemná….. a zase se ani nezačervenali.

  Ano, dohodla se spolupráce Severočeši.cz, ODS a ČSSD, tj. 12 mandátů dalo potřebnou většinu a ustavující zastupitelstvo tento „mocenský válec“ rozjelo. Hlasování 12 ku 9 ve prospěch návrhů koalice byla pravidelná a paní starostka jsoucí zřejmě v jakémsi „opojném mocenském rauši“ nenechávala často ani hlasování dokončit. Rozhodla přeci dohodnutá většina, tak co byste chtěli? Rozjezd ZmL má však i dost hořkou pachuť pro občany, kteří volili nejen kandidáty ČSSD. Nereflektovali na pořadí na kandidátce této strany, ale volili tzv. panošováním. Přidělením preferenčních hlasů se do ZmL dostali MUDr. V. Čejka a M. Roštejnský. No jo, ale představa zřejmě dle povolebního vývoje a dění na ustavujícím zasedání ZmL byla, že S.cz budou spolupracovat s „poddajnějšími“ např. p. Lafkem a p. Lindou. U prvního jmenovaného to ještě šlo, údajně ze zdravotních důvodů odstoupil první zvolený za ČSSD, ale u druhého musel složit mandát ještě jeden z pořadí náhradníků, aby se do ZmL mohl dostat Ing. R. Lafek, který byl v pořadí náhradníků až na třetím místě. A tak v Radě města Lomu zasedl po ustavujícím zasedání ZmL původně „nezvolený“ za ČSSD a na pozici předsedy Kontrolního výboru ZmL druhý „nezvolený“ za ČSSD, při jehož zvolení vedle mě sedící občan Lomu vydechl – „proboha, Linda je bude kontrolovat, to mě tedy potěš…“. Ale určitě se mýlil i ve svém dalším hodnocení, že „to budou zasedat v hospodě?“. Vždyť, jak jej uváděla ve svém obsáhlém úvodu zahajovacího ceremoniálu dosavadní starostka, jak se sama i na pozvánce na jednání označila, a po volbě i současná starostka, jde o syna dlouholetého předlistopadového předsedy tehdy MěNV Lom pana Lindy, staršího, který byl v této funkci údajně nějakých skoro 14 let, takže zkušenost zde evidentně až „geneticky“ zřejmě musí být.

  Ale k některým momentům ustavujícího zasedání ZmL konkrétněji. O delším, smířlivém až podbízivém úvodu ze strany dosavadní starostky jsem již malou poznámku udělal. Ocenila zejména zvolení, jak uvedla, dosti mladých zastupitelů a zastupitelek z Loučné. Hned je nasměrovala, kde mají získávat zkušenosti a že od nich očekává vnesení nového pozitivního „větru“ do konání zastupitelstva. Inspiraci mají hledat u tzv. matadorů, u ní, jejího manžela, místostarosty Baráka z ODS a nesměle upozornila, že i pana Dancsa, který je zastupitelem již třetí volební období a některých dalších v ZmL. Později v závěru jednání v rámci diskuse zastupitelů upozornila, že by se měli a mohli vzdělávat nejen, jak před ní upozornil místostarosta Barák, seznámením se se základními dokumenty zákonem o obcích, jednacím řádem apod., ale třeba jako ona, absolvovat na počítači kurz pro zastupitele, z něhož údajně má již po složení písemné zkoušky absolutorium a osvědčení.

  Paní starostko, od PC jste certifikaci dostala, ale ode mě v žádném případě. U mě jste propadla, a nadále propadáte. Opět jste nerespektovala zákon o obcích, tak jak jste jej konečně porušovala celá dvě předchozí volební období. Vězte, že zákon o obcích opravdu, ale opravdu stanovuje, že ověřovatelé a zapisovatel každého zasedání zastupitelstva se určují předsedajícím jednání a dále se o nich nehlasuje, ani se nevolí. Navíc jste nechala hlasovat zastupitele o těchto lidech ještě před tím, než byl složen slib zastupitelů, což je nepřípustné, i když v tomto případě, kdy se obě funkce určují, již o nic nešlo. Zřejmě jste vycházela z milného předpokladu, že mandát zastupitele vzniká ukončením hlasování ve volbách, kdy je oznámen výsledek voleb a jasné, kdo mandát získal. Jenže svých práv a povinností, k nimž samozřejmě patří i právo hlasovat, se zastupitelé ujímají až po složení slibu zastupitele (zákon č.128/200 Sb., o obcích, §69, bod 2). A to se před Vaším opětovně opakovaným návrhem hlasovat o Vašem aktu jmenování ověřovatelů a zapisovatele nestalo, jak si snad pamatujete. Kdyby ne, máte k dispozici zvukový záznam z jednání.

  I přes tato pochybení mělo ustavující zasedání ZmL „důstojný“ průběh a proběhlo plně v rámci nastavené režie. Nejkouzelnější bylo řízení „klaky“ tleskajících účastníků zájezdů do Itálie, kde jen jejich „řídící důstojnice“ se zorientovala poněkud později a nevydala pokyn tleskat již po úvodním vystoupení „dosavadní“ starostky. Namísto jejího „teď ještě ne“, mělo přeci zaznít „holky a kluci, tleskáme, teď…“. Ale myslím, že následné ovace již byly v pořádku, ve správný čas i u správných jmen. No a ta drobná pochybení, kdy byla skoro snaha tleskat i u jmen z opozičních řad, bych jim i odpustil, nervozita, nezkušensot, ne?

  Nejen já jsem si ověřil, že šance udělat „pápá,“ atmosféře strachu, vyumělkované pseudodemokracii, nerovnému přístupu k občanům Lomu a jeho jednotlivých částí i sociálních skupin zde byla a trvá. Byla naplněna kvůli způsobu jednání místních představitelů ČSSD, ale myslím, že oni si to ve své nízkosti neuvědomují, anebo uvědomit asi ani nechtějí a nemohou. Mnohem důležitější by bylo, kdybyste si to konečně uvědomili Vy, milí Lomáci. Nebo alespoň Vám, přítomným na ustavujícím zasedání ZmL došlo, že cena za správu města se nastavením vícečlenné rady, více místostarostů atd. zvyšuje a že finance hozené tímto směrem by mohly sloužit Vám a městu jinak a jinde? Nevadí Vám, že vládnoucí koalice bude kontrolovat sama sebe? Nevadí Vám, že hlasy pro subjekty v opozici nedostaly šanci se podílet na práci ve výborech a sliby o jejich možnosti zapojení v komisích, když budou, jak jste slyšeli, jen dvě, zřejmě také byly jen takových „schwarzovským“ chlácholením? Nevadí Vám, že co nevidět, asi bude muset skončit již dnes počtem žáků značně podlimitní základní škola v Lomu? Ale zřejmě ji dále bude vedle ředitele, který údajně není plně kvalifikovanou silou, ještě „řídit“ uvolněná radní? Co, Vám vlastně vůbec nevadí?

  Když zřejmě nevěříte spoustě lidí u vás ve městě, lidem z opozice, kteří své výhrady prezentovali na ustavujícím zasedání ZmL, či jiným znalým situace a stavu v Lomu, dám Vám k zamyšlení, myšlenky literárního klasika a názor odborníků na tzv. deprivanty v politice. Třeba budete pak mít jiný názor, nebo si jej alespoň trochu popravíte. Možná někteří z vás znáte, a dokonce jste četli československou klasiku, knihu od Ladislava Mňačka: Jak chutná moc. Ocituji z ní část rozhovoru Gity a Franka (str. 105) – „Řekni, co se to s námi všemi stalo? Byl bys někdy pomyslel takové konce?, Ne. To dělá ta moc, Gitko. Našla nás nepřipraveny, neuměli jsme s ní zacházet, a dosud jsme se to nenaučili.“ (jde o podobnost jen čistě náhodnou, protože takovýto sebekritický rozhovor by se v Lomu nemohl odehrát, že?)

  Ovšem ještě více poučnější je novější dílo autorů Františka Koukolíka a Jany Drtilové vydané nakl. Galen jako přepracované vydání v roce 2008 „Vzpoura deprivantů“, s podtitulem Nestvůry, nástroje, obrana, kde lze najít charakteristiku deprivantů v politice, veřejném životě obecně (str. 57 až 61), cituji: Jsou zde rozlišovány dvě kategorie. Kriminální psychopati, což jsou násilníci, tzv. kriminálníci bez silnějšího sociálního ukotvení. Násilně se chovající psychopati jsou však jen nepatrným zlomkem celkového počtu psychopatů ve společnosti. Druhým a žel mnohem početně větší skupinou psychopatů jsou tzv. neúplní, subkriminální, sociálně úspěšní, sociálně přizpůsobení psychopati, které autoři nazývají deprivanty. Dle uvedených autorů jsou deprivanti lidé s podobnou, leč „neúplně“ vyvinutou osobností jako první typ, kteří však ve vězení končí jen málokdy. Naopak mohou být mocensky i majetkově, podle nejrozšířenějších obecně uznávaných společenských měřítek, mimořádně úspěšní, přestože to jsou monstra ničící životy ohromného počtu lidí, zejména jsou-li činní na sociální „makroúrovni“, to znamená v mocenských a finančních špičkách - tolik uvedená kniha.

  A tolik ode mě k ustavujícímu zasedání ZmL, vážení milí Lomáci, mám Vás přesto většinu rád, hezký den a dívejte se i za sebe, pokud jen trochu možno…..

  S úctou V. Balín, opět zřejmě pravidelný „přespolní“ účastník veřejných zasedání ZmL


  Vytisknout článek
   

Diskuze k článku

Diskuze neobsahuje žádný příspěvek.

TOPlist