Vyhledávání

Aktuální informace - detail

 • V obci Lužice je po ustavujícím zasedání zastupitelstva (14.11.2018)

  Zdroj: ustavující zasedání Zastupitelstva obce Lužice, vlastní zpráva

  Původně jsem chtěl začít tuto informaci od připomenutí kdysi známého televizního seriálu ostravského studia ČT jakéhosi předchůdce rodinných reality show Kde otec končí, tam syn začíná. Obsahem byl o tom, že povolání někdy přechází na syna nebo dceru. V současné realitě zejména komunální politiky v ČR v menších obcích a městech je to jakýsi kolorit, že skoro rodinné klany obec prostřednictvím rozhodování voličů ovládají. A voličům to zřejmě u některých jmen nevadí. Nevadí vláda rodiny Schwarzových v Lomu a evidentně nevadí v obci Lužice. Zde se novým starostou stal syn bývalého letitého starosty (něco kolem 30 let působení v křesle starosty obce) J. John, junior. Ale třeba to v nadcházejícím volebním období 2018 až 2022 nebude v této obci o rodině, jak bylo konečně údajně v „neformální diskusi“ zastupitelů po ustavujícím zasedání slibováno.

  Ale popořádku. Zasedání se konalo v novém vskutku honosném sídle obecního úřadu a zasedací místnost praskala doslova ve švech. „Zámecké“ židle ani nestačily a pár občanů stálo na chodbě. V úvodu předal bývalý starosta obce Ing. R. Stehlík všem zastupitelům osvědčení o zvolení a pak bylo zasedání přesně v 17,00 hod. zahájeno. Přiznám se, že jsem trochu znervózněl, aby někteří zastupitelé nezazmatkovali po pokynu řídícího zasedání, že po přečtení slibu řeknou buď „tak slibuji“ (dle zákona stačilo jen „slibuji“ zákon o obcích §69, bod 3, ale zřejmě zafungoval vliv dívání se na televizi s tímto obsahem). Druhá verze doporučení řídícího jednání „neslibuji“ byla jaksi navíc lidovou „uměleckou tvořivostí“, tak typickou pro takové menší obce a jejich reprezentaci. Dodatek, resp. upozornění, že když by někdo ze zastupitelů realizoval druhou variantu odpovědi na slib, „neslibuji“, okamžitě přichází bez možnosti nápravy o svůj mandát, nezazněla. Ale nikdo bohudík nezpanikařil, a tak obec Lužice má všech svých 7 zvolených zastupitelů.

  A zasedání pokračovalo určením ověřovatelů zápisu a zapisovatele a byl schválen program zasedání. Volil se starosta. Nejprve neprošel „zlobivý“ návrh Ing. R. Kuracha (nezávislý za OMMO) na pana kolegu Ortmana (Sdružení Lužice a Svinčice), který padl jako druhý v pořadí. Pak se volil první návrh a do funkce starosty obce Lužice byl (4 hlasy ze 7) zvolen pan Jindřich John, junior. Po potlesku přítomných občanů se ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva a bývalý, nyní již, jak sám zdůraznil, řadový občan Lužice, si „prozřetelně“ sedl jen kousek vedle mě, což mělo asi vliv na následné zabránění pochybení při volbě místostarostů.

  Nejprve se opět hlasovalo o posledním návrhu a tak paní Eva Nováková Lavranová nebyla zvolena a řídící zasedání pan starosta John, junior, aniž nechal hlasovat o prvním návrhu na paní Lucii Staňkovou, ji prohlásil za zvolenou místostarostku. Bingo! Asi jsem měl unést tíži okamžiku a neprojevit se polohlasnou otázkou, „co to vyvádějí?“, což asi neušlo bývalému starostovi obce. Vzpomněl si na tento protizákonný nonsens skoro v samotném závěru a vyzval nového starostu, aby vše napravil. Tak byla paní L. Staňková konečně (4 hlasy ze 7) zvolena do funkce místostarostky obce Lužice. Takže těšení se někoho na to, jak po pár měsících rozhodování v obci bude moci být soudně atakována legitimnost rozhodování, když místostarostka nebyla právoplatně zvolena, mohlo skončit dříve než začalo. Sorry jako občané Lužice.

  Kdo si vzpomněl na zasedání na mou nedávno uveřejněnou informaci o první schůzce zvolených zastupitelů, kdy vítězné Sdružení Lužice a Svinčice nehodlalo tzv. „pustit“ druhé uskupení zvoleným na kandidátce OMMO a nezávislých kandidátů vůbec k ničemu v duchu zásady vítěz bere vše, musel se asi divit jako já. V dalším obsazování jednotlivých funkcí se ukázalo, že role bývalého starosty Ing. R. Stehlíka a jeho přehled asi odvrátil nové volby v obci. Vítězové došli k rozumu, a tak do funkcí předsedů výborů byli zvoleni zástupci druhého subjektu zastupitelé z kandidátky OMMO. Předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva obce Lužice byla zvolena paní Eva Nováková Lavranová a předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva obce Lužice pak Ing. Radek Kurach.

  Přesto všechno již ustavující zasedání Zastupitelstva obce Lužice ukázalo neodkladnou potřebu, aby se všichni zvolení zastupitelé detailněji seznámili s rozhodujícími dokumenty potřebnými pro své čtyřleté konání, zejména zákonem o obcích, jednacím řádem, který v době jeho projednávání na tomto zasedání neměl ani starosta „po ruce“ a bylo jej třeba, když se noví zastupitelé dotazovali, co se v něm mění, když to mají schvalovat, ale přesto bez zodpovězení dotazu jej schválili. Následující diskusi jak občanů, tak zastupitelů není myslím třeba více komentovat, protože se týkala právě projednávaného územního plánu, k němuž bude připomínkové řízení již v několika málo dnech. Diskuse zastupitelů byla svým obsahem právě o potřebě seznámit se s tím rozhodujícím pro samosprávné řízení obce a dostat se více do obrazu. A to platí jak pro zastupitele vítězného subjektu, tak pro opozici, pro tu zejména, má-li být opozicí kvalifikovanou a konstruktivně důraznou. K tomu snad popřát hodně úspěchů nejen zastupitelům obce, ale především jejím občanům. (vb)


  Vytisknout článek
   

Diskuze k článku

Diskuze neobsahuje žádný příspěvek.

TOPlist