Vyhledávání

Aktuální informace - detail

 • Utajované „zemětřesení“ v SBD Krušnohor? (10.01.2019)

  Zdroj: vlastní zpráva

  (skoro otevřený dopis členům SBD Krušnohor a vlastníkům BJ ze společenství vlastníků spravovaných tímto novodobým OPBH Most)

  Haló, haló, členové SBD Krušnohor, družstevníci i vážení zaměstnanci, jak mě slyšíte? Promiňte kontrolní otázku, ale některé problémy, o nichž nejste informováni a někteří jim asi třeba nechcete věřit, k vám jakoby nedoléhají? Jsou vám zatajovány? Jinak by vás některé dnes již veřejně prezentované problémy ze života a chodu představ a organizace družstevního bydlení made in SBD Krušnohor nenechávaly chladnými. Minimálně by vás měly nutit k hlubšímu zamyšlení.

  Např. v roce 2015 SBD Krušnohor zrušil asi 16 000 členům z původních 23 000 členů bez jakéhokoliv varování, upozornění jejich členství. Zůstalo tedy asi 7 000 členů. Rušení bylo argumentováno tím, že těchto 16 000 údajně nezaplatilo členský poplatek 300 Kč. Byl jsem jedním z nich a vím, že oněch 300 Kč bylo jen vstupním vkladem, aby SBD Krušnohor, resp. jak bylo později jasné František Ryba a spol. (někteří rovněž veřejně známí „výtečníci“ a vykukové z vedení SBD) mohlo jít jakoby v zájmu občanů Mostu do privatizace bytového fondu v 90. letech minulého století. Pravdou je, že tehdy se to „zachraňovaným“ bydlících léta v dekrety přidělených bytech jevilo finančně výhodné a šetřilo jim finance za zakládání malých bytových družstev dle tehdejší platné legislativy. Za celou dobu nikdo nějaké další údajně roční příspěvky nepožadoval, nevybíral – ani o ně neupomínal. Důvod pro zrušení členství – „rušíme vám členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku 300 Kč“, byl veskrze účelově vytvořen pro zdůvodnění protiprávního kroku, který de facto porušoval i samotné Stanovy SBD Krušnohor.

  Byl jsem zřejmě jediný, kdo se s tímto protiprávním krokem nesmířil a po marném jednání s SBD Krušnohor, resp. jeho ředitelem F. Rybou, jsem musel problém řešit soudní cestou. Podal jsem žalobu na vrácení členského vkladu 300 Kč. Když jsme s právním zástupcem dorazili k Okresnímu soudu Most a vše směřovalo k tomu, že soud rozhodne na základě důkazních materiálů v můj prospěch, dostala najednou právní zástupkyně SBD telefonický pokyn od F. Ryby (ano, pan soudce dovolil, aby právní zástupkyně družstva otázku telefonicky zkonzultovala s panem ředitelem), aby šla na smír, což před tím vehementně odmítali, aby zabránili vynesení rozsudku. Ale svému trestu neunikli…. Možná právě i díky tomuto vytvořenému precedentu.

  Že rušení bylo neplatné, jak jsem zjistil, vlastně nepřímo konstatoval i krajský soud, který v pondělí 7. ledna 2019 v jiné kauze o tento argument opřel své rozhodování o platnosti shromáždění delegátů SBD Krušnohor z 16.6.2016, které nebylo usnášeníschopné. Něco se totiž „soudruhům“ z vedení SBD Krušnohor nepovedlo, protože z původně zvolených 80 delegátů zrušilo družstvo současně s 16 000 členy také mandát 40 delegátů. Na shromáždění dne 16.6.2016 dorazilo jen 34 delegátů (z 80) a bylo tedy neusnášeníschopné. Bingo!

  KS v Ústí n.L. vyhlásil neplatnost schůze delegátů 16.6.2016 (na něm voleno představenstvo a kontrolní komise), takže tyto orgány padly a F. Ryba není členem představenstva zpětně od roku 2016 (samozřejmě až bude rozsudek pravomocný). SBD Krušnohor by měl lidem vrátit členský vklad 300 Kč, který členové družstva složili, když vstupovali do družstva. Celkově se jedná asi o 4,8 miliónů Kč, které družstvo neoprávněně zadržuje.

  Na SBD Krušnohor (dle spolehlivého zdroje zevnitř) držel ředitel F. Ryba, jinak rovněž sekretář Sdružení Mostečané Mostu, novoroční řeč k zaměstnancům na zahájení roku 2019. Byla údajně plná optimismu a vizí tradičního boje s nepřizpůsobivými. Ovšem ani slovo o tom, že již není, byť zatím nepravomocně členem představenstva SBD a výplatou neoprávněně zadržovaných peněz „bývalých“ členů vznikne poněkud díra v platební bilanci družstva. Mlčel, protože by zřejmě mohl dostat dotaz na to, kdo to zavinil, kdo za to může, a hlavně kdo to zaplatí a z čeho? Jakou bude mít toto utajované „zemětřesení“ na SBD Krušnohor dopad se členové družstva dozví až se budova jeho sídla na ulici Československé. armády v Mostě otřese a až se někomu začnou klepat kolena.

  Jsem rád, že spravedlnost, jak se zatím zdá, zvítězila, resp. snad vítězí. Konečně soud rozhodl alespoň v něčem podle práva! Krajský soud v Ústí n. L. rozhodl, že volba představenstva a kontrolní komise SBD Krušnohor v roce 2016 byla neplatná. Znamená to tedy, že představenstvo "největšího družstva v republice" padlo. Jsem rád, že jsem vítězství zdravého rozumu snad také trochu přispěl.

  V. Balín, ex senátor, člen výboru SVJ


  Vytisknout článek
   

Diskuze k článku

Diskuze neobsahuje žádný příspěvek.

TOPlist