Vyhledávání

Aktuální informace - detail

 • Na Pražském hradu sedí prezident, který je bezpečnostní hrozbou ČR. (30.11.2020)

  Zdroj: Novinky.cz, vlastní zpráva

  Kdo si stejně jako já myslel, že překvapení, hloupostí a arogance bylo ze strany prezidenta ČR M. Zeman již tolik, že nemůže v podstatě ničím překvapit, hluboce se mýlil. Překvapil!

  Aniž by bylo v tzv. zákonu č.1 Ústavě ČR slovíčko nějakých konkrétnějších vazeb prezidenta jako jedné ze součástí moci výkonné (Moc výkonná v Ústavě ČR prezident čl.54 až čl.66, vláda čl.67 až čl.80) na tajné služby státu, domáhá se nyní prezident M. Zeman bezprecedentně informace od BIS o konkrétních jménech „špionů" z Ruska. Hlava státu podle Českého rozhlasu - Radiožurnálu chce po civilní kontrarozvědce také, aby doložila, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Experti si to nedovolí říci. Nejsem „expert“, tak si to říci dovolím – jen jestli ona česká hlava státu není náhodou na hlavu. A to tak, že dost!

  Zřejmě si v Ústavě ČR on a jeho expertní tým přečetli jen dva články - čl.54, bod 3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný a čl.65, bod 1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Z toho usoudil, že může vše. Může!? V ČR kde je na čele vlády jím jmenovaný premiér ve střetu zájmů, což nyní „pravomocně“ potvrdila konečná verze auditu Evropská komise, dle jeho pokrouceného vidění reality se domnívá, že on může.

  Co na to základní zákon Ústava ČR? K tomu v ní lze nalézt v čl.65, hned dva body 2) a 3). Bod 2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

  Bod (3) však radost optimistů poněkud mírní - k přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán. Takže on ten „houpací kůň z Hradu“ může plkat, urážet a škodit zájmům ČR jak mu libo. Vždyť má mandát z přímé volby. A ten i dle „expertních právních stupidů“ je přeci něco více, než mandáty vzniklé v poměrných či většinových volbách (tedy údajně). Já si to nemyslím. Pravomoci určuje Ústava ČR jasně jak pro Moc zákonodárnou, Moc výkonnou i Moc soudní. Stejně tak je v ní pamatováno na Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku či Územní samosprávu. A nemálo „mantinelů“ je v Ústavě obsaženo hned v úvodu v Preambuli a Základních ustanoveních, v nichž jsou alfou a omegou občané ČR, jejich základní práva a svobody vycházející z Listiny základních práv a svobod. A toto vše nejen že chce, ale již delší dobu pošlapává prezident ČR M. Zeman. Jak dlouho se na to hodlají dívat a trpět tuto bezprecedentní aroganci a hnusotu ostatní ústavní činitelé a zákonodárci? (vb)

  Napište mi jména...


  Vytisknout článek
   

Diskuze k článku

Diskuze neobsahuje žádný příspěvek.

TOPlist